Zvládnu to doma naši seniori sami alebo budú potrebovať pomoc?

Hoci starnutie je neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás, nie je ľahké vidieť, ako naši rodičia či starí rodičia postupom času strácajú svoju silu, trápia ich zdravotné problémy a čoraz viac potrebujú našu pomoc. A nie je to jednoduché nielen pre nás, ale častokrát ani pre nich – uvedomiť si, že prichádzajú o svoju nezávislosť, sú odkázaní na pomoc blízkych a veľakrát majú pocit, že budú na príťaž. Našťastie, vďaka dnešným moderným technológiám je starostlivosť o seniorov v domácom prostredí oveľa dostupnejšia a jednoduchšia, než kedykoľvek predtým. Zistite, ako môžete dopriať svojim milovaným väčšiu mieru bezpečia, nezávislosti a tým aj kvalitnejší život.

Ubezpečte sa, že je domáca starostlivosť naozaj tým najvhodnejším riešením

Prieskumy ukazujú, že až 87% seniorov preferuje domácu starostlivosť pred starostlivosťou v niektorom zo sociálnych zariadení. Vieme, že aj vy by ste svojim najbližším radi dopriali starostlivosť v domácom prostredí, no ešte predtým dobre zvážte všetky dôležité faktory, akými sú ich fyzická kondícia, duševné zdravie, ale aj emocionálna a finančná situácia.

Zvládnu vaši blízki základné úkony, akými sú vstávanie z postele, pohyb v rámci domácnosti, obliekanie, osobná hygiena či užívanie liekov? Nepotrebujú lekársky dohľad alebo ošetrovateľskú starostlivosť 24/7?

Po dôkladnom zvážení všetkých aspektov sa spoločne rozhodnite, či je tento spôsob starostlivosti pre nich naozaj bezpečný alebo či by bolo pre nich vhodnejšie umiestnenie napríklad v dennom stacionári, domove sociálnych služieb alebo v inom špecializovanom zariadení.

Úplná nezávislosť, pomoc rodiny alebo opatrovateľská služba?

V prípade, že sa rozhodnete pre domácu starostlivosť, zostáva otázka, či to vaši blízki zvládnu úplne sami alebo budú potrebovať pomoc. Časom sa totiž pre nich môžu stať náročnými aj bežné činnosti, ako napríklad varenie, nakupovanie alebo upratovanie domácnosti.

V tomto rozhodovaní zohráva rolu najmä to, či bývate v ich blízkosti a či máte čas a priestor im s týmito činnosťami pravidelne pomáhať. Ak nie, zvážte pomoc opatrovateľskej služby aspoň na niekoľko hodín v týždni. Opatrovateľ či opatrovateľka môže vašim blízkym pomôcť s bežnými činnosťami v rámci domácnosti, ale môže sa tiež stať cenným spoločníkom, vďaka ktorému nebudú mať pocit samoty a izolácie.

Moderné technológie umožňujú inovácie v oblasti domácej starostlivosti o seniorov

Či už sú vaši rodičia alebo starí rodičia schopní fungovať v domácnosti sami alebo potrebujú menšiu pomoc, mali by ste vedieť o možnostiach moderných technológií, ktoré prinášajú do oblasti domácej starostlivosti o seniorov významné inovácie. Digitálne zariadenia určené pre seniorov podporujú väčšiu mieru ich slobody a nezávislosti, zlepšujú kvalitu ich života a zároveň ponúkajú väčší pocit bezpečia pre vás i pre nich.

Vyskúšajte JimiWatch – SOS náramok pre seniorov

Výbornou pomôckou pre lepšie zvládanie domácej starostlivosti je SOS náramok pre seniorov. Ten v sebe spája funkcie 3 rôznych zariadení – mobilného telefónu, smart hodiniek a núdzového tlačidla.

Vďaka SOS náramku a jeho prepojeniu s aplikáciou SENIIO môžete mať neustály dohľad nad svojimi blízkymi. Sledujte ich základné zdravotné parametre (pulz, krvný tlak, saturácia kyslíka v krvi), monitorujte ich denné aktivity, zistite jednoducho, kde sa práve nachádzajú a dostávajte okamžité SOS hlásenia v prípadoch núdze. Ak im chcete dopriať okrem maximálneho bezpečia aj trochu podnetnej zábavy, vyskúšajte SeniioPad – tablet pre seniorov, ktorý okrem vyššie spomínaných funkcií ponúka aj rôzne hry, možnosť sledovať počasie, správy či bohoslužby a ďalšie zábavné aplikácie.