SmartJimi

Žije niekto
z vašich blízkych
sám?

Inteligentné riešenia v praxi

Ponúkame inteligentné riešenia aplikované do chytrých produktov
prispôsobených domácim aj komerčným potrebám.

SmartCare
Starostlivosť pre seniorov

Riešenia starostlivosti na diaľku o starších, osamelých, chronicky chorých ľudí.

SmartSestra
Starostlivosť pre sociálne zariadenia a nemocnice

Riešenie pacient-sestra poprípade sestra-sestra zamerané na privolanie sestry alebo personálu.

SeniioCarePlatforma

Seniio Care je komplexná platforma dohliadajúca na bezpečie a zdravie samostatne žijúceho seniora alebo zdravotne znevýhodnenej osoby v jej domácom prostredí alebo mimo domova. 24/7 digitálny dohľad.

Digitálna asistentka Vás prostredníctvom mobilnej alebo počítačovej aplikácie upozorní na:

  • 1Závažné situácie – SOS udalosť alebo pád s ktorým si vaši blízki sami neporadia
  • 2Rizikové situácie – neštandardné zdravotné hodnoty / prekročenie bezpečnej zóny – Geoplot / upozornenia z domácností – pripravujeme

Prečo naše riešenia už úspešne fungujú v mnohých rodinách?

Lebo sú šancou na lepší život najmä pre:

OSAMELÝCH
SENIOROV

PACIENTOV V DOMÁCEJ
STAROSTLIVOSTI

ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM

PRE CHRONICKY CHORÝCH
A ĽUDÍ S RIZIKOM PÁDU

Partneri

Čo o nás hovoria zákazníci