Vašim blízkym

Bezpečný a ničím
nerušený život

Inteligentný dohľad pre seniorov

Moderný spôsob starostlivosti na diaľku o starších, osamelých, chronicky chorých a imobilných ľudí.
Všetko jednoducho cez digitálnu platformu SeniioCare.

SeniioCare
Prepojené bezpečie

Digitálna platforma na monitorovanie zdravia, prepojené služby, koordinovaná starostlivosť.

SeniioBox
Bezpečie doma

Riešenie bezpečia v rámci bytu alebo domu. Prenosné riešenie kdekoľvek v rámci domu alebo bytu s jednoduchým ovládaním.

JimiWatch
Bezpečie mimo domu

Riešenie bezpečia aj mimo domácnosti všade tam, kde je signál. Náramok, ktorý nosíte na zápästí ako klasické hodinky.

SeniioCare Platforma

Majte vašich starých
rodičov pod kontrolou

Vďaka digitálnym technológiám máte svojich starých rodičov pod kontrolou.
Môžete im na diaľku skontrolovať zdravotné parametere,
prípadne sa viete pozrieť kde sa nachádzajú.

  • 1Pomoc pri riešení krízových situácií
  • 2Kontrola zdravotného stavu
  • 3Predvídanie hroziaceho nebezpečenstva

Starostlivosť na diaľku

Starostlivosť na diaľku je unikátna tým, že efektívne reaguje na nepríjemné udalosti
a zvyšuje reakčnú rýchlosť v prípade privolania pomoci.

OSAMOTENÍ
SENIORI

PREPUSTENÍ
Z NEMOCNICE

IMOBILNÍ
PACIENTI

CHORÍ S
RIZIKOM PÁDU

Partneri

Čo o nás hovoria zákazníci