Platforma pre Inteligentnú starostlivosť na diaľku

Ponúkame riešenia starostlivosti na diaľku o ľudí, na ktorých vám záleží. Vieme, ako môžete byť nablízku rodičom v seniorskom veku alebo vážne chorým iným členom rodiny aj bez opatrovateľky či nutnosti zmeniť zamestnanie.

Digitálna platforma Seniio Care bola vytvorená pre zabezpečenie potrieb súčasných seniorov.

Platforma 24 hodín denne zaznamenáva a vyhodnocuje údaje o monitorovanej osobe zo zariadení umiestnených v domácnosti i mimo nej. V prípade vzniku rizikovej situácie (napr. pád, zhoršenie zdravia) automaticky hlási problém blízkej osobe pomocou aplikácie v mobile alebo v počítači.

 • 1Pomoc pri riešení krízových situácií
 • 2Predvídanie hroziaceho nebezpečenstva
 • 3Automatické zdvihnutie hovoru
 • 4Hlasitý obojsmerný hovor
 • 5Kontrola zdravotného stavu
 • 6Automatický prenos údajov o nameraných hodnotách do aplikácie

Digitálne služby menia svet

Naše riešenie je zamerané na zvýšenie efektívnosti a zlepšenie personalizácie starostlivosti v každom prostredí, ako aj na zasielanie údajov o preventívnej a proaktívne poskytnutej starostlivosti vrátane virtuálneho senzorového dohľadu nad monitorovanou osobou.

Naše služby boli vytvorené v spolupráci s partnermi, aby spĺňali súčasné a budúce požiadavky používateľov.

 • 1 Virtuálny dohľad
 • 2 Monitorovanie zdravia
 • 3 Sociálna sieť pre seniorov
 • 4 Donáška potravín
 • 5 Donáška liekov
 • 6 Ošetrovateľské úkony – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)
 • 7 Linka pomoci – sociálne poradenstvo

Starostlivosť šitá na mieru

Neustále hľadáme nové bezpečné a efektívne riešenia, ako zvýšiť kvalitu života ľudí vo vyššom veku a ľudí odkázaných na pomoc iných. Naše služby reagujú na požiadavky doby, umožňujú jednotlivcom žiť čo najdlhšie nezávislý a plnohodnotný život s primeranou úrovňou starostlivosti a podpory. S našimi službami Seniio Care ste vždy nablízku ľuďom, na ktorých vám záleží. Uvedomujeme si to a vaša dôvera je pre nás záväzkom.

Vyskúšajte to

Akokoľvek ste opatrní, vždy môže dôjsť k hraničným situáciám.
Vtedy vám môžu produkty Seniio aj zachrániť život.