Inteligentná starostlivosť na diaľku

Digitálna platforma SeniioCare je vytvorená na mieru súčasným potrebám seniorom.

Posúvame možnosti opatrovateľských služieb pomocou technológii, ktoré denne používame v komunikácii, manažmente osobných dát či monitorovaní zdravotného stavu.

Naša platforma je zameraná na zvýšenie efektívnosti, zlepšenie personalizácie starostlivosti vo všetkých prostrediach, ako aj poskytovanie údajov a náhľadov na poskytovanie proaktívnej a preventívnej starostlivosti vrátane virtuálnej senzorovej hliadky.

Digitálne služby menia svet

Naše služby boli vytvorené v spolupráci s partnermi, aby spĺňali súčasné a budúce požiadavky používateľov.

Naša platforma je zameraná na zvýšenie efektívnosti, zlepšenie personalizácie starostlivosti vo všetkých prostrediach, ako aj poskytovanie údajov a náhľadov na poskytovanie proaktívnej a preventívnej starostlivosti vrátane virtuálnej senzorovej hliadky.

  • 1 Virtuálny dohľad
  • 2 Monitorovanie zdravia
  • 3 Sociálna sieť pre seniorov
  • 4 Donáška potravín
  • 5 Donáška liekov
  • 6 Ošetrovateľské úkony – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)
  • 7 Linka pomoci – sociálne poradenstvo
  • 8 Pomoc pri zabezpečení remeselných prác

Vyskúšajte to

Akokoľvek ste opatrní, vždy môže dôjsť k hraničným situáciám.
Vtedy vám môžu produkty Seniio aj zachrániť život.