Smart UV Sterilizátor

Váš mobilný telefón má najmenej
7x viac baktérií ako vaša toaleta.

Úvod do UV dezinfekcie

Ak sú baktérie, vírusy a prvoky vystavené germicídnym vlnovým dĺžkam ultrafialového žiarenia, nemôžu sa množiť a ďalej infikovať človeka alebo zvieratá.

Čo je ultrafialové (UV) svetlo?

Ultrafialové (UV) svetlo je forma svetla, ktorá je pre ľudské oko neviditeľná. Zaberá časť elektromagnetického spektra medzi röntgenovými lúčmi a viditeľným svetlom. Slnko vyžaruje ultrafialové svetlo ale veľkú časť z toho však absorbuje ozónová vrstva Zeme.

Dôležitou vlastnosťou UV svetla je, že špecifický rozsah jeho vlnových dĺžok – medzi 200 a 300 nanometrov (milióntiny metra), je jej overená ako germicídnosť – čo znamená, že je schopná inaktivovať mikroorganizmy, ako sú baktérie, vírusy a protozoá. Táto schopnosť umožnila rozsiahle prijatie UV žiarenia ako ekologického (bez chemikálií) a vysoko účinného spôsobu dezinfekcie až sterilizácie a ochrany pred škodlivými mikroorganizmami.

AKÁ JE HISTÓRIA UV-C?

Dezinfekcia pomocou UV-C svetla je bežnou praxou od polovice 20. storočia, kedy Nielsovi Finsenovi bola udelená Nobelova cena za použitie UV svetla v boji proti tuberkulóze. Dnes aj nemocnice a laboratóriá používajú UV žiarenie, na dezinfekciu a sterilizáciu svojich zariadení.

Teplo vášho telefónu umožňuje baktériám zotrvať aktívne a ďalej sa rozmnožovať. UV-C svetlo preniká do bunky, narušuje ich DNA alebo nukleové kyseliny vírusov a zabíja patogény.

Rovnako dôležité je, že naše UV-C svetlo sa nezahrieva, takže aj keď je mimoriadne účinné pri ničení baktérií ale vôbec neublíži vášmu telefónu.

AKO VLASTNE UV SVETLO DEZINFIKUJE?

Existujú tri kategórie vlnových dĺžok UV svetla: UV-A, UV-B a UV-C. Vlnová dĺžka UV-C je germicídna. UV-C využíva ultrafialové žiarenie s krátkou vlnovou dĺžkou (kratšie ako UV-B a UV-A, ktoré NIE sú germicídne). Dozvieme sa ako!

UV-C je ultrafialové svetlo s krátkou vlnovou dĺžkou, ktoré narúša bunkovú DNA alebo nukleové kyseliny vírusov. Pri poškodenej DNA baktérie odumierajú, pretože nemôžu fungovať ani sa ďalej množiť. UV-C môže dokonca neutralizovať „superbaktérie“, u ktorých sa vyvinula rezistencia na antibiotiká.

Špecifický účinok na patogény

Vysoká energia spojená s UV žiarením s krátkou vlnovou dĺžkou, predovšetkým pri 254 nm, je absorbovaná RNA a bunkovou DNA. Táto absorpcia UV energie vytvára nové väzby medzi susednými nukleotidmi a vytvára dvojité väzby alebo diméry.  Dimerizácia susediacich molekúl, najmä tymínu, je najbežnejším dokázaným fotochemickým poškodením. Tvorba mnohých tymínových dimérov v genóme (genetickom základe) baktérií a vírusov zabraňuje ich replikácii a neschopnosti ďalej infikovať.