Riešenie
bezpečia v
rámci bytu
alebo domu

Bezpečne doma

O mamu už nemám taký strach, ako predtým. Viem že na ňu dohliadne domáci inteligentný asistent Seniio.

Ako pomáha naše riešenie

Umožní Vám vzdialene dohliadať na Vašich blízkych
Automaticky identifikuje možné rizikové situácie
Pomáha zvyšovať pasívnu bezpečnosť tým, ktorí to potrebujú
Odosiela núdzové SOS alarmy na predvolené čísla

Riešenie pre domácu vzdialenú asistenciu
bezpečnosti vďaka bezdrôtovým
senzorom

Senzor
pádu
Detektor horľavých
plynov
Nástenné SOS
tlačidlo
Detektor
pohybu
Detektor
dymu
Dverový / okenný
senzor
Senzor pádu
Pády sú najčastejšou príčinou vážnych úrazov seniorov. Náš AI algoritmus má 99% úspešnosť detekcie pádov
Detektor pohybu
PIR detektor pohybu spoľahlivo zaznamenáva pohyb osôb v priestore
Detektor horľavých plynov
Spoľahlivo reaguje pri úniku metánu, propán-butánu a zemného plynu
Detektor dymu
Špecifický iónový senzor spoľahlivo upozorní na prítomnosť dymu
Nástenné SOS tlačidlo
Bezdrôtové núdzové tlačidlo je vhodné do kritických zón v domácnostiach
Dverový / okenný senzor
Bezdrôtový snímač sa postará o bezpečnosť Vašej domácnosti pri neoprávnenom vniknutí

Komu pomáha naše riešenie?

Osamotení
seniori​

Vďaka moderným technológiám už nebudete mať viac pocit samoty

Prepustení z
nemocnice

Bezpečnejší dohľad aj v domácom prostredí

Čiastočne alebo úplne imobilným pacientom

Efektívnejšia interakcia s ošetrovateľským teamom

Chronicky chorým s rizikom pádu

Včasná pomoc výrazne znižuje následky pri úrazoch alebo páde

Čo hovoria zákazníci a používatelia

smart-telecare-zakaznik-4

Som veľmi spokojná, som vdova a stále sama, dcéra žije v zahraničí. Viem, že na mňa dohliada na diaľku.

smart-telecare-zakaznik-1

Mám zdravotné problémy a je dobré byť pod dohľadom... Syn mi už nemusí volať viac krát za deň, všetko vie z aplikácie...

Vážení zákazníci,

od 27.06.2022 do 04.07.2022 sme na dovolenke. V prípade otázok nás prosím kontaktujte e-mailom: ahoj@smartjimi.com
Ďakujeme za pochopenie.

Team SmartJimi