Inteligentná
starostlivosť
pre seniorov

Smart Telecare

Smart Telecare

Telecare je moderný spôsob starostlivosti na diaľku o starších, osamelých, chronicky chorých a imobilných  ľudí. Starostlivosť na diaľku je unikátna tým, že efektívne reaguje na nepríjemné udalosti a zvyšuje reakčnú rýchlosť v prípade privolania pomoci. Nosnou filozofiou Smart Telecare riešení je umožniť ľuďom ostať nezávislými vo svojich domovoch.

Bezpečne doma

Riešenie bezpečia v rámci bytu
alebo domu

Bezpečne mimo domova

Riešenie bezpečia kdekoľvek
je signál

Seniio system

Systém spracovanie dát
v reálnom čase

Akokoľvek ste opatrní, vždy môže dôjsť k hraničným situáciám. Vtedy zistíte, že telefón je k dispozícií, ale nie je v dosahu.

Komu pomáha naše riešenie?

Osamotení
seniori​

Vďaka moderným technológiám už nebudete mať viac pocit samoty

Prepustení z
nemocnice

Bezpečnejší dohľad aj v domácom prostredí

Čiastočne alebo úplne imobilným pacientom

Efektívnejšia interakcia s ošetrovateľským teamom

Chronicky chorým s rizikom pádu

Včasná pomoc výrazne znižuje následky pri úrazoch alebo páde

Čo hovoria zákazníci a používatelia

smart-telecare-zakaznik-2

Som veľmi spokojná, som vdova a stále sama, dcéra žije v zahraničí. Viem, že na mňa dohliada na diaľku...

smart-telecare-zakaznik-1

Mám zdravotné problémy a je dobré byť pod dohľadom... Syn mi už nemusí volať viac krát za deň, všetko vie z aplikácie...