Obrázkový návod k aplikácii pre Jimi Guard

1

Po úspešnom vytvorení užívateľského účtu máme na obrazovke možnosť pridať zariadenie Jimi Guard. V pravom hornom rohu klikneme na tlačidlo +.

2

Zariadenie spárujeme so svojim účtom naskenovaním IMEI kódu (unikátny identifikačný kód vášho zariadenia), ktorý sa nachádza na zadnej ploche zariadenia alebo na vnútornej spodnej ploche krabičky produktu. Tlačidlo na spustenie skenovania je označené na obrázku. V prípade že smartfón nie je schopný načítať kód, môžeme IMEI kód zadať aj manuálne do príslušného políčka.

3

Naskenovanie IMEI kódu (unikátny identifikačný kód vášho zariadenia) prebehne automaticky a kód sa načíta do aplikácie.

4

Po načítaní IMEI kódu zariadenie pridáme kliknutím na tlačidlo PRIDAŤ ZARIADENIE.

5

V pridanom zariadení môžeme nastaviť jeho názov napr. (Babička), ostatné položky sú určené pre iné monitorovacie zariadenia. Pre nastavenie Jimi Guard sú nepodstatné. Ikona prístroja je už prednastavená automaticky na Jimi Guard.

6

Na spodnej lište v záložke ZOZNAM sa dostanete k vašim aktivovaným zariadeniam. Zobrazuje sa stav zariadenia a pod ním funkcie ktoré umožňujú prístup k informáciám ako detail, trakovanie (zobrazovanie polohy v reálnom čase), playback pohybu v minulosti a iné.

7

Na spodnej lište v záložke HOME sa zobrazí aktuálny pohľad na mapu s polohou nášho zariadenia, v pravej hornej časti obrazovky môžeme prepínať medzi zobrazením klasickej mapy, satelitným pohľadom na terén a funkciou zobrazenia Street View (na obrázku označené červeným).

8

Pre správne fungovanie odosielania hlásení a volania kontaktným osobám je dôležité nastaviť vlastné údaje do aplikácie. Cez ZOZNAM a kliknutím na naše zariadenia (Babička) – viď obrázok 6, kliknutím na vertikálnu šípku si rozbalíme spodný informačný panel. V ňom klikneme na ikonu PRÍKAZ.

9

V ľavom ponukovom stĺpci klikneme na políčko SOS číslo+C73C… a do príslušných riadkov zadáme kontaktné SOS telefónne čísla na blízkych v poradí v akom zariadenie v prípade stlačenia núdzového tlačidla (na min. 3 sekundy) bude volať vo vami zadanom poradí.

10

V ľavom ponukovom stĺpci klikneme na políčko Alarm slabej batérie… aktivujeme alebo deaktivujeme odosielanie hlásení o nízkej kapacite batérie na SOS číslo. Odporúčané je ponechať nastavenie PLATFORMA. Pri voľbe PLATFORMA + SMS môže byť hlásenie aj formou SMS spoplatnené podľa tarify mobilného operátora.

11

V ľavom ponukovom stĺpci klikneme na políčko Vzdialené ovládanie…, kde môžeme nakonfigurovať časový interval nahrávania zariadenia (v prípade jeho potreby). Dĺžka intervalu môže byť maximálne 60 sekúnd.

12

V ľavom ponukovom stĺpci klikneme na políčko SOS alarm…, kde môžeme nastaviť aké typ hlásení chceme dostávať pri SOS hláseniach. V ponuke si môžeme vybrať Platforma – hlásenia formou push notifikácii. V prípade potreby si môžeme zvoliť aj viac hlásení naraz – push + SMS + volanie.

13

V ľavom ponukovom stĺpci klikneme na políčko ZOZNAM POVOLENÝCH ČÍSEL…, kde môžeme zadať len Vami povolené čísla, ktoré sa dovolajú na zariadenie. Celkovo tak môžete zadať 15 povolených čísel.

14

V ľavom ponukovom stĺpci klikneme na políčko ALARM DETEKCIE PÁDU…, kde môžeme aktivovať G-senzor, ktorý sníma nebezpečné pády osoby, ktoré majú zariadenie pri sebe (formou prívesku alebo v náramkovej verzii). Tu si môžete zvoliť jednotlivé kombinácie notifikácii, tlačidlom Potvrdiť ich aktivujete.