Obrázkový návod k aplikácii pre Jimi Base

1

Po úspešnom vytvorení užívateľského účtu máme na obrazovke možnosť pridať zariadenie Jimi Base. V pravom hornom rohu klikneme na tlačidlo +.

2

Zariadenie spárujeme so svojim účtom naskenovaním IMEI kódu (unikátny identifikačný kód vášho zariadenia), ktorý sa nachádza na zadnej ploche zariadenia alebo na vnútornej spodnej ploche krabičky produktu. Tlačidlo na spustenie skenovania je označené na obrázku. V prípade že smartfón nie je schopný načítať kód, môžeme IMEI kód zadať aj manuálne do príslušného políčka.

3

Naskenovanie IMEI kódu (unikátny identifikačný kód vášho zariadenia) prebehne automaticky a kód sa načíta do aplikácie.

4

Po načítaní IMEI kódu zariadenie pridáme kliknutím na tlačidlo PRIDAŤ ZARIADENIE.

5

V pridanom zariadení môžeme zmeniť jeho prednastavený názov na napr. „Moje Auto“, ostatné položky sú voliteľné podľa vlastných potrieb, napríklad evidencie vozového parku pri viacerých zariadeniach. Ikonu vozidla môžeme taktiež nastaviť podľa vlastnej voľby (osobné auto, dodávka, nákladný automobil…).

6

Na spodnej lište v záložke ZOZNAM sa dostanete k vašim aktivovaným zariadeniam. Zobrazuje sa stav zariadenia a pod ním funkcie ktoré umožňujú prístup k informáciám ako detail, trakovanie (zobrazovanie polohy v reálnom čase), playback pohybu v minulosti a iné.

7

Na spodnej lište v záložke HOME sa zobrazí aktuálny pohľad na mapu s polohou nášho zariadenia, v pravej hornej časti obrazovky môžeme prepínať medzi zobrazením klasickej mapy, satelitným pohľadom na terén a funkciou zobrazenia Street View (na obrázku označené červeným).

8

Pre správne fungovanie odosielania hlásení a volania kontaktným osobám je dôležité nastaviť vlastné údaje do aplikácie. Cez ZOZNAM a kliknutím na naše zariadenia – viď obrázok 6, kliknutím na vertikálnu šípku si rozbalíme spodný informačný panel. V ňom klikneme na ikonu PRÍKAZ.

9

V ľavom ponukovom stĺpci klikneme na políčko SOS číslo+C73C… a do príslušných riadkov zadáme kontaktné SOS telefónne čísla, na ktoré v prípade núdzovej udalosti (dopravná nehoda, odstránenie zariadenia, slabá batéria automobilu…) bude odoslaná SMS správa s popisom SOS hlásenia a miesta udalosti. Mobilné telefónne čísla potvrdíme tlačidlom ODOSLAŤ.

10

V ľavom ponukovom stĺpci máme možnosť nastaviť SMS notifikáciu (Alarm prekročenia nami definovanej rýchlosti). Klikneme na políčko …. Alarm prekročenia rýchlosti a zadefinujeme vlastné parametre prekročenia – trvanie v sekundách a hodnotu v km/h. Nastavenie potvrdíme tlačidlom ODOSLAŤ.

11

Vo svojom profile je dôležité nastaviť si hlásenia o udalostiach ktoré zariadenie Jimi Base zaznamená vo vašom automobile.
Návratom šípkami späť – na obrazovku svojich zariadení – obrázok 6, klikneme na tlačidlo PROFIL a vyberieme si riadok NASTAVENIA HLÁSENÍ.

12

V aplikácii SmartJimi je možné aktivovať odoslanie hlásení formou Push notifikácie až 56 rôznych udalostí, ktoré dokáže Jimi Base detekovať. V zozname hlásení sú aj niektoré udalosti pre logistické detektory (napr. lodná doprava tovaru). Tieto sú pre fungovanie odosielania hlásení nepotrebné.

 

ODPORÚČANIE:
Mobilné telefóny značiek Huawei, Honor a Xiaomi majú v prvotnom nastavení zablokované Push notifikácie… Zariadenia od výrobcu Huawei majú predvolený špeciálny režim napájania, ktorý za účelom šetrenia batérie nedovoľuje aplikáciám bežiacim na pozadí zobrazovať notifikácie. Ak chcete dostávať notifikácie o nových známkach, správach a pod, je potrebné aplikácii povoliť beh na pozadí. Odporúčame cestu cez Nastavenia – správca napájania – správa aplikácií na pozadí a povoliť apke SmartJimi…

13

Návratom šípkami späť – na obrazovku svojich zariadení – obrázok 6, klikneme na tlačidlo HLÁSENIA, kde sú chronologicky zobrazené všetky udalosti zaznamenané zariadením Jimi Base.