Inteligené Kamery
Odteraz máte prehľad
úplne všade
Pripojenie 3G + Wifi + WCDMA
24/7 live video
Detekcia pohybu
Odolnosť proti vode, prachu a zime
Nočné IR videnie
In-time upozornenia
Zdieľanie zariadenia
Viac spôsobov ukladania videa
Čo Vám prinesú 3G / 4G sieťové kamery

Tak ako sa vyvíjali telekomunikačné systémy z pevnej siete na mobilné telefóny, tak aj kamerové systémy prechádzajú touto podobnou zmenou.

 

Najväčším benefitom je takmer neobmedzený dosah – všade tam, kde je veľmi obtiažne z nejakých dôvodov dotiahnuť montážne káble.

Takmer neobmedzené možnosti uplatnenia / využitia

  • monitoring zvierat alebo vodných nádrží
  • monitoring rybníkov a vodných nádrží
  • monitorovanie environmentálne rizikových oblastí
  • monitorovanie stavenísk, areálov…
  • monitorovanie nákladného priestoru v kamiónoch alebo dodávkach
  • monitorovanie obytných prívesov a mobilných domov

Jimi Tender

Vonkajšia GSM SIM 3G multisieťová kamera. Vhodná na monitoring akéhokoľvek objektu – stavby, polia, hangáre…

Jimi Trailer

GSM SIM 3G multisieťová kamera. Vhodná na monitoring nákladného priestoru v návesoch, dodávkach alebo prívesoch.

Jimi Eagle

Vonkajšia GSM SIM 3G / 4G multisieťová kamera. Vhodná na monitoring historických pamiatok, lyžiarskych zjazdoviek…

Jimi Eagle Solar

Vonkajšia SIM 3G / 4G solárna kamera. 100% bezdrôtová pripojiteľnosť kamery umožňuje neobmedzené možnosti uplatnenia.

Jimi Smart kamery technické parametre

Parameter
JIMI TENDER
JIMI TRAILER
JIMI EAGLE
JIMI EAGLE SOLAR
Pripojenie 3G
Áno
Áno
Áno
Áno
Pripojenie 4G
Áno
Áno
Pripojenie Wi-Fi
Áno
Áno
Áno
Áno
Napájanie 12 V / 2 A
Áno
Áno
Áno
Áno
Solárne napájanie
Áno
Vstavaná batéria
Áno (450 mAh)
Áno (10 000 mAh)
24/7 live video
Áno
Áno
Áno
Áno
Detekcia pohybu
Áno
Áno
Áno
Áno
Odolnosť proti vode, prachu a zime
Áno
Áno
Áno
Áno
Nočné IR videnie
Áno
Áno
Áno
Áno
In-time upozornenia
Áno
Áno
Áno
Áno
Zdieľanie obrazu
Áno
Áno
Áno
Áno
Ukladanie video záznamov aj na PC
Áno
Áno
Áno
Áno

Najčastejšie otázky

SmartJimi® GPS traker je trakovacie zariadenie, ktoré vám umožní zobraziť polohu vášho vozidla alebo osoby v reálnom čase. Pomocou funkcie MONITOR môžete jednoducho sledovať svoje aktivované zariadenia na webovej platforme SmartJimi® alebo na aplikácii v mobile. Najčastejšie používané funkcie GPS SmartJimi® trakera zahŕňajú:

  • Funkciou MONITOR sa bude poloha vášho zariadenia aktualizovať každých sekúnd.
  • Virtuálny plot GEO FENCE – získavate okamžité oznámenie, keď zariadenie opustí vami definovanú oblasť.
  • História polohy PLAYBACK – umožňuje detailný prehľad s grafickým výstupom pohybu vášho zariadenia v minulosti.

Áno, aby GPS traker fungoval, budete potrebovať pokrytie mobilných služieb jedným z ich poskytovateľov v krajine, kde sa nachádzate. Overte si pred zakúpením dátových služieb ich pokrytie na danom území. Všeobecne platí, že traker GPS funguje tam, kde správne funguje aj váš mobilný telefón.

GPS SmartJimi® traker pre svoje fungovanie potrebuje SIM kartu (typ Nano). Zariadenie neobsahuje pevne integrovanú vlastnú SIM kartu, takže je potrebné si zakúpiť SIM kartu pre vaše zariadenie u lokálneho poskytovateľa mobilných dátových služieb.

Áno, všetky trakery SmartJimi® vyžadujú signál GPS, aby bolo možné určiť presné umiestnenie vášho zariadenia.

GPS traker využíva GPS (Global Positioning System) na presné určenie jeho polohy. Zariadenie prijíma signály zo satelitov GPS prostredníctvom vlastnej mikroantény GPS.
Traker určí svoju polohu, keď získa informácie od najmenej štyroch satelitov. Čím viac satelitov GPS dokáže detekovať, tým väčšia je jeho presnosť. Na optimalizáciu presnosti naše trakovacie zariadenia disponujú okrem štandardnej GPS aj systémami LBS a GSM zisťovania polohy.

Global Positioning System (GPS) je ovplyvnený mnohými environmentálnymi faktormi. Každá lokalita je jedinečne vypočítaná a má vlastnú presnosť.
Určenie polohy na mieste X s presnosťou 5 metrov znamená, že skutočné umiestnenie je v okruhu 5 metrov.
Podľa amerického štandardu výkonnosti GPS poskytujú signály GPS presnosť 7,8 m (25 ft) pri 95% úrovni spoľahlivosti pri výpočte vzdialenosti medzi satelitom a prijímačom.

Ak sa spojenie GPS stratí, na mape sa zobrazí posledná známa poloha vášho zariadenia.
Napríklad v podzemných garážach môžete stratiť pripojenie GPS.
Ďalšie informácie o GPS nájdete na oficiálnej webovej stránke GPS: https://www.gps.gov/.

Aby ste mohli nastaviť používateľské meno a heslo pre webový ovládací panel SmartJimi, budete sa musieť zaregistrovať na www.smartjimi.sk.

Samozrejme! Jednoducho spustíte prehľad histórie za posledných niekoľko hodín až do jedného mesiaca. Okrem histórie polohy bude informácia obsahovať všetky hlásenia odoslané vašim zariadením ako napríklad upozornenia, otvorenie / zatvorenie vozidla.

SmartJimi obsahuje funkcie, vďaka ktorým neustále odosiela upozornenia o pohybe, otvorení vozidla, voľnobehu motora alebo vypnutí motora po zaparkovaní. Takto budete iba Vy neustále informovaní o Vašom vozidle alebo vozidlách v rodine prípadne firme aj bez drahého poplašného systému.

V SmartJimi® kladieme mimoriadny dôraz na súkromie používateľov našich produktov a služieb. Na zabránenie neoprávneného prístupu k vašim informáciám o polohe vozidla na SmartJimi platforme a aplikácii, používame najaktuálnejšie bezpečnostné opatrenia na internete. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch a chránené za podmienok uvedených v zmluvných podmienkach našich služieb.

Áno! So SmartJimi GPS, môžete byť okamžite upozornení zakaždým, keď váš miláčik opustí a vstúpi do virtuálneho plota. Môžete byť tiež upozornení, keď:

  • úroveň batérie klesne pod 10%.